Vi har ændret turen fra Kårup til Torbenfeldt skov, mødested ved smedjen kl 9.00.

Hilsen Henrik