Status for Dagens tur på racer… 5 mand ude, kørt ca.60 km, 2 styrt, 1 knækket

saddelpind (tæt på styrt), og 4 mand hjemme… (mon ikke også den 5. mand

er kommet godt hjem)

Kim