Kårup, Torsdag 24/2 kl.18.30 er der mørkekørsel, og for de hardcore kører vi en

opvarmningstime fra kl. 17.30 til 18.30…

Kim