MTB søndag kl 9.00 start smedien ved Torbenfeld. Vi kører Maglesø turen.

Henrik