Husk!Tilff Bastogne Tilff, hvis du kunne tænke dig at komme med,så meld til

bage,Peter Ronex har meldt sig under fanerne ,og det er meget dejligt.

Husk! også at tilmelde dig til generalforsamling d.18/2 på Smededal, tilmeld dig senest d.5/2

De bedste hilsner Jens.