Kære cykelvenner,

Tak for en rigtig go’ dag i.f.b.m. generalforsamlingen i lørdags. Som det fremgår af referatet, blev det vedtaget at fastholde kontingentet for 2015 på kr. 200,- pr. husstand. Jeg vil derfor bede samtlige medlemmer om at indbetale bløbet hurtigst muligt og senest den 1/3-2015 til klubbens konto nr. 2190-5045600272 med angivelse af navn.

Dem der deltog i generalforsamlingen og den efterfølgende spisning bedes yderligere indsætte kr. 150,- pr. snude for deres deltagelse.

Bedste cykelhilsner fra kassemesteren