Vi er et par stykker som kører bakkeruten med start kl 9 fra Finn M.
Henrik