hermed referat fra 2016

Generalforsamling i ”Den Flade Ring”

lørdag d.11. marts 2017

Referat:

ad. 1 Pedersen – Niels Chr. – blev valgt til dirigent.

ad.2 Beretning v. Jens:

Nu er det forår, solsorten og lærken er kommet.

2016 har været et
godt cykel år og med et flot cykelvejr
(Jens laver notater over vejret
på cykelturene).

Ture:

Den 20. april drog
13 medlemmer til Mallorca, hvor der var lejet hus og man stod selv for madlavningen. Det var en god
tur med gode oplevelser og der var rigeligt med drikkelse.

Den 13. august
kørte 11 medlemmer afsted til Trittenheim, som også var en god tur.

Arrangementer:

Sidste søndag, den
3. juli, inden sommerferien mødtes både de
cyklende og ikke cyklende
medlemmer til pølser og øl på terrassen på Høedvej 4.

Sæsonafslutningen med fællesspisning foregik i oktober og endelig mødtes vi til gløgg
og æbleskiver den sidste søndag inden jul. Alle arrangementer foregik på Høedvej 4.

Lidt om fremtiden:

I år, nærmere
bestemt den 6. maj, drager 19 medlemmer til Sicilien og i begyndelsen af september, er der igen tur til Trittenheim.

4 medlemmer tager
til Frankrig i august og skal cykle fra “Coast to Coast” .

2018 er
jubilæumsår, så kom endelig med ideer.

Jens afsluttede
beretningen med at rette en stor tak til Finn og Trine for at stille lokaler til rådighed
for cykelklubben og en tak til Finn og Maurizio for det store arbejde med tilberedning af mad
til generalforsamlingen.

Beretningen blev
godkendt.

ad.3 Ole aflagde regnskabsberetning.

Medlemslisten kan
ses på blokken. Tast DFR 1988 DFR.

To medlemmer har
meldt sig ud og vi er nu 36 medlemmer/husstande.

Der var 1.700 kr. i
overskud i og beholdningen er nu på 13.900 kr.

Regnskabsberetningen
blev godkendt.

ad.4 Der var ingen indkomne
forslag.

ad.5 Ole H. og Finn M blev
genvalgt.

ad.6 Anette K. og Per B. blev
genvalgt.

Ad.7 Peter R. og Herman H. blev genvalgt.

ad.8 Uændret kontingent på 200 kr.
pr. husstand.

ad.9 Ruth startede med at orientere
om pensionistkørsel – foreløbig Ruth og Bølle – i skoven
om vinteren et par gange om ugen og opfordrede andre til at deltage. Hertil svarede Jens, at cykelarrangementer i
klubbens regi skal skrives på blokken.

Ole H. opfordrede
til at man skriver på bloggen, når man kommer til cykling om søndagen.

Der opstod debat
og uenighed om hvorvidt, man skulle
oprette en gruppe på Facebook. Nogle
ønskede, at forblive på bloggen, som andre mente, var for gammeldags og tungt.

Bestyrelsen
arbejder videre med spørgsmålet og tages
med på næste generalforsamling.

Niels Chr.
orienterede om, at aktiviteter kan ses i højre hjørne på bloggen.

Der kom flere ideer
til fejring af cykelklubbens jubilæum i 2018:

*Tur til Alsace.

*Familietur, som den
vi havde til Kongskilde. Da Kongskilde ikke eksisterer mere, foreslog Uno, at
turen i stedet kunne gå til Langeland.

*Fælles arrangement
for alle medlemmer, som da vi fejrede 25 år jubilæet, på Høedvej 4.

Bestyrelsen
arbejder videre med de 3 forslag.