Vi har modtaget flg. forslag,
vedtægts ændringer:
hjemsted ændres fra Tornved til Holbæk Kommune,
generalforsamling afjoldes i januar mdr. ændres til første kvartal af året.
best.møder afholdes 4 gange årligt, ændres til efter behov.
ophævelse, overskud går til ungdomsarbejde i Tornved, ændres til Holbæk Kommune
Og et forslag: At det bliver obligatorisk at bære cykelhjelm til al cykling i klubbens regi.