Referat fra generalforsamlingen den
17. marts 2018

Ad. 1 Peter Holst

Ad. 2 Jens
aflagde bestyrelsens beretning.

Aldrig
har vejret været dårligere, maven større, lårene tyndere og gløggen vi fik til
jul tyndere!

Arrangementer:

Der
har været afholdt 3 arrangementer: Sommerafslutning den 24. juni, efterårskomsammen den 14. oktober og
æbleskiver med tynd gløgg den 17. december.

Ture:

Der
har været 3 ture i cykelklubbens regi:

I maj var 20 medlemmer på tur til Sicilien, i september
Coast to Coast hvor 4 medlemmer deltog og endelig en tur til Trittenheim i begyndelsen af
september.

2018:

I
april er der en tur til Costa Brava, som nogle medlemmer deltager i.

I
år har cykelklubben 30 års jubilæum , som bliver fejret på Langeland på Finn’s
skole i juni.

I august er der igen en
tur til Trittenheim.

Der var ingen bemærkninger til beretningen,
men spørgsmålet om kommunikation fremover
skal foregå på fb i stedet for bloggen, blev rejst. Dette udløste en del debat, da flere medlemmer ikke ønsker at være
på Fb. Man var enige om, at der ikke skulle
kommunikeres både på Fb og bloggen. Jonas forslog en tredje mulighed, nemlig
oprettelse af et chatforum, hvilket dog kræver en administrator. Der var bred enighed om at bloggen er
forældet og at kommunikationsformen
trænger til fornyelse. Generalforsamlingen
pålagde bestyrelsen at arbejde videre med at finde en løsning og komme med forslag til næste eller en
ekstraordinær generalforsamling.

Beretningen blev herefter
godkendt.

Ad.3 Regnskabet blev godkendt.

Ad.4 Efter forslag fra dirigenten
gennemgik Finn, som har stillet sin
skole på Langeland til rådighed
for jubilæumsarrangementet, programmet. Programmet lægges ud på bloggen, ligesom aftaler
om samkørsel foregår her. Man er
velkommen til at komme før fredag,
som er ankomstdag, dog er det vigtigt at give Finn besked herom.

Der var indkommet to
forslag:

Et
forslag fra Jens til vedtægtsændringer.

Punkt
1. Navn og Hjemsted.

Tornved Kommune ændres til
Holbæk Kommune.

Punkt
2. Myndighed.

Generalforsamling afholdes i Januar måned ændres
til:

Generalforsamling afholdes i det første kvartal af året.

Punkt
4. Generalforsamling og Bestyrelse.

Bestyrelsen afholder møde
efter behov, dog minimum 4 møder årligt ændres til: Bestyrelsen
afholder møde efter behov.

Punkt
5 Foreningens ophævelse.

Et eventuelt overskud skal
tilfalde ungdomsarbejdet i Tornved Kommune ændres til: Et eventuelt
overskud skal tilfalde ungdomsarbejdet i Holbæk Kommune.

Vedtægtsændringerne blev
godkendt og lægges på nettet efter rettelserne er indføjet .

Forslag
fra Henrik: At det bliver obligatorisk at bære cykelhjelm til al cykling i cykelklubbens regi.

Til
dette rejste Tina spørgsmål om det også
skulle gælde, når man f.eks. kørte op ad bakke
i stærk varme, da hun ikke selv kan komme af med varmen og derfor er nødsaget til at
køre uden hjelm. Til dette svarede Henrik, at der selvfølgelig kan dispenseres, hvor forholdene kræver
det.

Jonas
var imod påbud om at bære hjelm og synes,
at man skal overveje, inden man laver regler over for voksne
mennesker.

Efter
en del debat mundede det ud med følgende:

1. Generalforsamlingen besluttede, at der
skal køres med cykelhjelm.

2.
Bestyrelsen skal arbejde videre med om beslutningen skal indføjes i vedtægterne ved næste
generalforsamling.

Ad.5 Anette, Jens og Dennis blev
genvalgt.

Ad. 6 Per B. og Palle blev valgt.

Ad.7 Peter R. og Herman blev genvalgt.

Ad.8 Bestyrelsens forslag om uændret
kontingent på 200 kr. pr. husstand blev godkendt.

Ad 9. Intet.