Siden klubben har skiftet hjemmeside, har der været problemer med at få advis, når, der bliver skrevet på bloggen. Jeg har fået fin hjælp af Jacob Mørkeberg, som midlertidigt løser problemet. Men jeg oplever gang på gang, jeg ikke får advis, når der bliver skrevet noget på bloggen. Jeg ved andre, har det samme problem. Er det noget, vi kan tage op på generalforsamlingen, Alternativt også meddeler på Facebook, når der bliver skrevet noget på bloggen???? Blot et lille hjertesuk!