Generalforsamling i år bliver d.24 okt. nærmere følger