Nyt fra DFR.

Bestyrelsen har haft møde og besluttede at Generalforsamlingen udsættes til foråret 2021 p.g.a. Covid-19 situationen og at der ikke skal betales kontingent for 2020.

Vi talte også om, at der har været ringe tilslutning til cykling og efterfølgende samvær om søndagen.
Vi har forståelse for, at vi af flere årsager er delt op i flere grupper og at det ikke er helt fair, at dem, som kommer fra øst skal møde op på Høedvej for så igen at cykle mod øst.
Men vi vil gerne opfordre til, at uanset hvor man starter og på hvilket tidspunkt, at man prøver at tilrettelægge turen, så vi alle mødes efter endt cykeltur på Høedvej kl.12 eller 12:30 til øl/vand og socialt samvær – DFR skulle jo gerne bestå i mange år endnu.
Vi har i bestyrelsen også drøftet de udfordringer bloggen byder på i forhold til at fungere som hurtig og effektiv kommunikationsplatform. Den egner sig således ikke rigtig til, hurtigt at dele information og aftaler om f.eks. mødetid, afgangssted, længde, retning m.v. Her er klubbens Facebookside langt mere effektiv, og vi vil opfordre til, at man om muligt også orienterer sig der, og tager del i kommunikationen. Det betyder IKKE at bloggen er død, men det betyder at man bliver nødt til også at orientere sig på Facebook, hvis man vil være helt up-to-date med de seneste opdateringer omkring køreaftaler m.v.
Håber vi ses på cykel!!
p.v.a. Bestyrelsen DFR
Dennis